Het door We Are Here gekraakte pand aan de Abberdaan in Westpoort is woensdagmiddag met spoed ontruimd op last van de hoofdofficier van justitie.

Er zou een gevaarlijke situatie zijn ontstaan voor de krakers en de omgeving, constateerden de brandweer en netbeheerder Liander woensdagochtend. Op grond hiervan is besloten over te gaan tot een spoedontruiming.

De krakers hebben gehoor gegeven aan het bevel om het pand te verlaten. Het Openbaar Ministerie Amsterdam meldde rond 17.00 uur dat alle krakers het pand hebben verlaten.