Het in nood verkerende Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft de gemeente Amsterdam om extra financiële steun gevraagd. Het verzoek wordt momenteel bekeken door het college van burgemeester en wethouders, schrijft verantwoordelijk wethouder Udo Kock aan de gemeenteraad.

Een faillissement werd eerder voorkomen dankzij een toezegging van 16 miljoen euro door de gemeente en banken. Daarnaast heeft de gemeente eerder dan gepland 6,2 miljoen euro aan rekeningen aan het bedrijf betaald.

Desondanks diende AEB op 6 augustus een aanvullend verzoek in voor financiële steun. Om wat voor bedrag het gaat, is niet bekend. Ook is onduidelijk waar het AEB de aanvullende financiële steun voor nodig denkt te hebben.

In de brief schrijft de wethouder verder dat Koos de Vink is toegetreden tot de raad van bestuur van het bedrijf en dat een lid van de raad van commissarissen is afgetreden. Het bestuur van het AEB moest op de schop om in aanmerking te komen voor financiële steun van de gemeente.

Wethouder Kock hoopt volgende week meer duidelijkheid te verschaffen over de situatie bij het AEB, onder meer over de mogelijke gevolgen voor de publieke dienstverlening.

AEB zette vorige maand vier verbrandingsovens stil

Het AEB zette begin juli vier van de zes afvalverbrandingsovens stil omdat de veiligheid in de fabriek niet meer kon worden gegarandeerd.

Daarnaast bleek de afvalverwerker in acute financiële nood te verkeren.

Door het stilleggen van de verbrandingsovens kan Amsterdams bedrijfsafval zeer beperkt worden verwerkt. Het afval wordt nu tijdelijk opgeslagen op twee locaties in Noord-Holland en één in Flevoland. De gemeente treft daarnaast voorbereidingen voor een vierde opslagpunt in Westpoort.

Ook het slib uit waterzuiveringsinstallaties van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kan niet meer worden verwerkt door het AEB. Voor dat zuiveringsslib wordt nog altijd gezocht naar opslagmogelijkheden.