Een onderzoeksbureau gaat in opdracht van de gemeente Amsterdam 750 straatinterviews afnemen in een vervolgonderzoek naar de 'belevingskant' van etnisch profileren onder Amsterdammers. Dat meldt burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Het onderzoek wordt gedaan op verzoek van de driehoek (burgemeester, politie en justitie), omdat uit eerder onderzoek bleek dat in het Amsterdamse beleid niet genoeg bekend is over de visie van burgers. Naast de straatinterviews organiseert de driehoek een aantal bijeenkomsten, waar burgers in gesprek kunnen gaan met de gemeente, politie en justitie.

In het onderzoek moet naar voren komen welke ervaringen Amsterdammers hebben met staandehoudingen en controles door de politie. Ook moet blijken hoe vaak dit gebeurt en of burgers denken dat het te maken heeft met etnisch profileren. Verder moet duidelijk worden in hoeverre Amsterdammers de politie vertrouwen en hoe inwoners over de politie denken.

Bureau Beke zal het onderzoek in samenwerking met een klankbordgroep uitvoeren. In die klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van de driehoek en een voorzitter uit de wetenschap. Ook Control Alt Delete en Amnesty International zijn hiervoor benaderd.