Het Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft op korte termijn waarschijnlijk opnieuw miljoenen euro's extra steun nodig om niet failliet te gaan, schrijft het Amsterdamse college van burgemeesters en wethouders dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

De waarschuwing is gebaseerd op advies van bureau Alvarez & Marsal, dat is ingehuurd om toekomstscenario's voor AEB uit te werken. Het extra geld zou nodig zijn om het bedrijf te redden van faillissement. Omdat AEB nog geen officieel verzoek heeft ingediend tot financiële steun, is het vooralsnog onbekend hoe hoog het benodigde bedrag is.

Vorige maand bleek dat het afvalverwerkingsbedrijf haar financiën niet op orde had. Toch werd een faillissement voorlopig voorkomen dankzij een toezegging van 16 miljoen euro door de gemeente en banken. Daarnaast heeft de gemeente eerder dan gepland 6,2 miljoen euro aan rekeningen aan het bedrijf betaald.

Het is al langer onrustig bij het afvalverwerkingsbedrijf. Sinds februari vorig jaar staat het AEB onder verscherpt toezicht van de omgevingsdienst, omdat de veiligheid van de medewerkers niet meer kon worden gegarandeerd.

De crisis bij het bedrijf heeft grote gevolgen voor het ophalen van onder meer bedrijfsafval in heel Nederland. Sinds 5 juli werken slechts twee van de zes verbrandingslijnen.

Mogelijk ook extra belasting voor milieu

Door het stilleggen van verbrandingslijnen ontstaan er komende winter bovendien mogelijk problemen rond de warmwatervoorzieningen, waarvan tienduizenden gebruikers in Amsterdam afhankelijk zijn. Uit het verbranden van het huis- en bedrijfsafval wordt namelijk warmte opgewekt. Om de gevolgen te beperken, plaatst de gemeente komende winter diesel-units op het terrein van AEB.

Mocht er dit jaar sprake zijn van een strenge winter, dan kan er maximaal 35.000 ton extra CO2 worden uitgestoten. Het college zegt zeer ongelukkig te zijn met deze extra belasting voor het milieu, maar schrijft dat de continuïteit van de warmtevoorziening de prioriteit heeft.

De gemeente Amsterdam heeft eerder aangegeven dat AEB mogelijk gecontroleerd failliet zal gaan, waarbij delen van de organisatie worden verkocht.