De gemeente gaat de Da Costakade volledig vernieuwen. Het risico op scheuring of verzakking van de kades, is namelijk te groot. De woonboten zullen moeten verplaatsen om de grootschalige operatie mogelijk te maken.

Dat blijkt uit een brief die bewoners van de kade hebben ontvangen. Dat de kademuren en bruggen op de Da Costakade aan vernieuwing toe zijn, is al langer bekend. De kades verzakken al langer en bij storm zijn niet alle woonboten veilig.

Eerst zou op vijf plekken vernieuwd gaan worden, maar de gemeente heeft nu besloten om bij de gehele kade in te grijpen. Door het gebruik en de belasting van de Da Costakade is er sprake van een 'levensduur' van 15 tot 20 jaar. Juist de vernieuwingswerkzaamheden gaan voor extra belasting van de kades zorgen, waardoor het vernieuwen op slechts een paar plekken een te groot risico voor de rest van de kade met zich meebrengt.

Ook het deel tussen de Kinkerstraat en de Jacob van Lennepkade zal op de schop moeten. De werkzaamheden zullen vanaf 2021 in fases worden uitgevoerd en in totaal zo'n vier jaar duren. Ook de verplaatsing van woonboten aan de Da Costakade zal in fases gaan. Er is volgens een woordvoerder van stadsdeel West geen sprake van een acuut gevaar, dus er wordt pas over twee jaar met de vernieuwing begonnen.

Omwonenden kunnen zich aanmelden voor ontwerpgroep

De inhoudelijke uitvoering van de vernieuwing moet nog vorm krijgen. Daarbij probeert het stadsdeel bewoners te betrekken. Zo kunnen omwonenden zich aanmelden voor een ontwerpgroep, die gaat over de inrichting van de straat. Dit kan nog tot 18 augustus, daarna zal er geloot worden om te bepalen wie er in de ontwerpgroep komt.

De vernieuwing van de Da Costakade is onderdeel van een bredere operatie van de gemeente om in de hele stad oude kades en bruggen te vernieuwen. Deze werkzaamheden gaan in totaal zo'n twintig jaar duren. Voor die werkzaamheden is eerder al 450 miljoen euro uitgetrokken.