De gemeente Amsterdam laat een deel van de leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum na de zomervakantie onderbrengen in het schoolgebouw van Het Reinaert in Bos en Lommer. Haga-bestuurder Soner Atasoy wil echter geen gebruikmaken van het gebouw.

De middelbare school heeft komend schooljaar tientallen extra aanmeldingen. Zowel de school als de gemeente vinden dat er een uitbreiding nodig is om die leerlingen onderwijs te kunnen bieden. Het gebouw aan de Naritaweg alleen zou niet genoeg zijn.

De gemeente zette vervolgens een aannemer in om extra plek te creëren voor de nieuwe leerlingen, maar de aannemer wilde niet verder werken omdat hij tegengewerkt zou worden. De school en gemeente kwamen daarna voor de rechter te staan, de gemeente kreeg gelijk.

Daarmee was er nog geen manier gevonden om de uitbreiding door te laten gaan. "De gemeente Amsterdam heeft verschillende mogelijkheden onderzocht, waaronder leegstaande (school)gebouwen", schrijft Moorman maandag in een brief aan de gemeenteraad.

"Het schoolgebouw aan de Reinaert de Vosstraat 27 blijkt nu de enige realistische locatie."

Leerlingen volgend schooljaar terecht

De leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum kunnen er in ieder geval volgend schooljaar terecht. Moorman schrijft echter dat het pand ook "op langere termijn in toekomstige huisvestingsbehoefte van het Cornelius Haga Lyceum kan voorzien".

Eerder was al bekend gemaakt dat de leerlingen van Het Reinaert na de vakantie zouden verhuizen naar het het gebouw van het Comenius Lyceum.

Directeur niet tevreden met oplossing

De directeur van het Cornelius Haga Lyceum Soner Atasoy laat in een reactie weten niet tevreden te zijn met de geboden oplossing. De school is niet van plan gebruik te gaan maken van het gebouw aan de Reinaert de Vosstraat.

"Dit ligt natuurlijk in de lijn der verwachting, de gemeente doet er alles aan om onze groei te blokkeren."

Volgens Atasoy zal zijn school de komende jaren tot minstens 950 leerlingen groeien, het pand aan de Reinaert de Vosstraat biedt echter ruimte aan 450 leerlingen. "Er zijn twee opties. Wij willen in het pand van het Comenius Lyceum, dat gebouw is voor ons groot genoeg. En dan kunnen zij naar de Reinaert de Vosstraat, want hun leerlingenaantallen krimpen."

Ouders van leerlingen en directe omwonenden van het pand aan de Reinaert de Vosstraat zijn maandag door de gemeente op de hoogte gesteld.