Een gemeenteambtenaar van stadsdeel Amsterdam Nieuw-West hoeft voorlopig zijn functie als bestuurder van Haga Lyceum niet neer te leggen, heeft de voorzieningenrechter donderdag bepaald.

De gemeente wilde dat de man, die al jarenlang als ICT-adviseur bij de gemeente werkt, zijn nevenfunctie als voorzitter van het Cornelius Haga Lyceum zou neerleggen. Het stadsbestuur vindt dat door het voorzitterschap van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar de school onder valt, een risico op belangenverstrengeling en op schade aan de gemeentebelangen oplevert.

De gemeente had eerder toestemming verleend voor zijn nevenwerkzaamheden, maar trok die in nadat de Algemene Inlichtingen-
en Veiligheidsdienst zorgen uitte over de school. De geschorste ambtenaar was het daarmee oneens en tekende bezwaar aan.

Vanwege nog lopende kwesties rondom het Cornelius Haga Lyceum geeft de voorzieningenrechter nog geen inhoudelijk oordeel over de zaak.

Wel mag de man in afwachting van zijn bezwaarprocedure SIO-bestuurslid blijven, omdat hij momenteel toch is geschorst en die procedure waarschijnlijk niet lang meer duurt.