Het Waterschap bouwt met spoed een nooddepot voor het rioolslib van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB), omdat de overlast blijft toenemen.

Naast het verbranden van het afval is het AEB normaliter verantwoordelijk voor de verwerking van het rioolslib van het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht. Door de problemen bij het afvalbedrijf liggen deze werkzaamheden al weken stil.

Rioolwater wordt gezuiverd van alle nuttige stoffen uit de uitwerpselen en andere stoffen in het water. Wat er overblijft en dus niet in het oppervlaktewater zit, is rioolslib.

Het Waterschap waarschuwde al langere tijd dat het bedrijf het rioolslib niet lang kan blijven opslaan. Die voorspelling is uitgekomen.

Waternet werkt aan opslag bij Ruigoordweg

Waternet werkt nu met veel haast aan een opslag bij de Ruigoordweg. Een oplossing voor de problemen met het slib is dit niet.

"Al het slib dat opgeslagen wordt, moet uiteindelijk nog verwerkt worden. Het opslaan van zuiveringsslib is voor het waterschap onwenselijk, maar gezien de urgentie van de huidige situatie noodzakelijk", schrijft Waternet in het persbericht.

"Een landelijke oplossing voor het verwerken van zuiveringsslib blijft daarom meer dan noodzakelijk."

Havenbedrijven niet blij met depot

Naastgelegen havenbedrijven laten aan Het Parool weten niet blij te zijn met het depot. "Wij hebben recent tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd in nieuwbouw op dit terrein, in overleg met het Havenbedrijf, en nu worden we geconfronteerd met dit slibdepot dat stankoverlast veroorzaakt en ongedierte aantrekt", aldus Sander Wiegersma van Katoen Natie.

Wiegersma bereidt zich voor op een gang naar de rechter. Waternet verwacht dat de problemen nog zes tot negen maanden zullen aanhouden.