Het college van burgemeesters en wethouders ziet voorlopig onvoldoende reden om bierfietsen in Amsterdam-West te verbieden. De PvdA had hierover vragen gesteld aan het college, dat aangeeft de situatie "nauwlettend in de gaten te gaan houden".

In stadsdeel Centrum is de bierfiets al langer verboden en sinds 1 juli geldt dit verbod ook in Oost.

Volgens de PvdA is een dergelijk verbod in West ook wenselijk, omdat de bierfiets voor veel overlast zou zorgen. Vorig jaar kreeg de gemeente 284 overlastmeldingen over de bierfiets. Het eerste half jaar van 2019 kwamen 419 meldingen van overlast binnen over de fiets, waarvan 285 uit West.

Het college beaamt dat verkeershinder en verkeersonveiligheid, evenals hinderlijk gedrag en geluidsoverlast, negatieve effecten zijn van de bierfietsen. Toch ziet het college nog onvoldoende reden voor een verbod in West.

College: 'Meldingen overlast onvoldoende onderbouwd'

"Op dit moment zijn de vele meldingen van bewoners nog onvoldoende onderbouwd door politie en handhaving. De komende tijd zal het college hier in samenwerking met stadsdeel West extra aandacht aan geven", aldus het college.

"Zodra er voldoende objectieve informatie is over de overlast en hinder, zal de burgemeester ook dit gebied aanwijzen als verbodsgebied voor groepsfietsen."