Verschillende werkzaamheden aan de Amstelveenlijn hebben de laatste weken vertraging opgelopen. Aannemerscombinatie VITAL onderzoekt momenteel welke gevolgen dit heeft voor de overige werkzaamheden.

Op 14 juli is er gestart met de vernieuwing van de Amstelveenlijn. Tramlijnen 5 en 6 tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen liggen er de gehele periode uit. De Vervoerregio gaat er vooralsnog van uit dat de lijnen op 26 augustus in gebruik worden genomen.

Tijdens sloopwerkzaamheden bij halte Uilenstede is het werk onlangs stilgelegd na de vondst van asbest tussen de perronplaten en het betonnen dak van de lift.

"Het werk is toen direct stilgelegd en de asbest is door een speciaal asbestverwijderingsbedrijf weggehaald", aldus de Vervoerregio. Door het oponthoud wordt de nieuwe lift nu anderhalve week later ingehesen dan gepland.

Problemen ontstaan bij Zonnestein

Ook bij het Amstelveense kruispunt Zonnestein zijn er problemen ontstaan. Er kon daar niet op tijd worden begonnen met de graafwerkzaamheden, vanwege problemen met de retourbemaling, het terugpompen van grondwater.

"De vertraging door de stroeve start is deels teniet gedaan onder andere omdat er meer graafmachines ingezet zijn. VITAL blijft hard aan het werk om de opgelopen vertraging in te lopen", aldus de Vervoerregio.

Bij de haltes Onderuit en Oranjebaan duren de sloopwerkzaamheden langer dan gedacht vanwege de betondikte.

Geen effect op opleverdatum

De vertragingen hebben volgens de Vervoerregio vooralsnog geen effect op de opleverdatum van het project. Tijdens de zomerperiode wordt er vanaf 07.00 uur 's ochtends tot 23.00 uur 's avonds gewerkt, plus een aantal nachten.