De voorzitter en twee leden van de huidige Raad van Commissarissen (RvC) van Afval Energie Bedrijf (AEB) hebben besloten op te stappen. Het bedrijf heeft grote schulden en kon de veiligheid van haar werknemers niet langer garanderen, waardoor een groot deel van de afvalverbranding werd stilgelegd.

Het noodlijdende bedrijf krijgt voor zestien miljoen euro aan steun van de Amsterdamse gemeente en een bankenconsortium, bestaande uit Bank Nederlandse Gemeenten, ING, ABN Amro, en Deutsche Bank.

Aan de steun kleeft de voorwaarde dat het bestuur zou worden aangevuld met twee door de gemeente aangedragen commissarissen. Omdat een RvC slechts uit vijf personen mag bestaan en er al vier leden werkzaam waren, moest er een huidig lid aftreden.

Nu blijkt dat drie van de vier bestaande commissarissen zelf willen aftreden, waaronder de voorzitter. Dit proces zal gefaseerd en in overleg met de gemeent gebeuren.

Gemeente begrijpt dat bestuurders aftreden

Een woordvoerder van de gemeente laat weten te begrijpen dat de bestuurders aftreden. "We verwachten dat deze ontwikkeling zal helpen om in de komende weken toekomstscenario's uit te werken."

Een week terug vond er meerdere keren crisisoverleg plaats over de misstanden bij het AEB. Daar is uitgekomen dat de gemeente voor zes miljoen euro garant staat om de boel draaiende te kunnen af te lossen. Het AEB moet voor de kapitaalinjectie wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

AEB moet 'plan B' presenteren

Naast het feit dat de twee door de gemeente aangedragen commissaren zullen toetreden tot de RvC dient er een 'herstructureringsmanager' te worden aangesteld, die orde in de chaos moet scheppen.

De gemeente wil bovendien toegang tot alle documentatie van het AEB, waaronder een conceptrapport van de accountant over 2018. Er wordt tot slot geëist dat er een plan B komt.

Hierin moet duidelijk worden wat er gebeurt als de werkzaamheden van het AEB helemaal stil komen te liggen, als het bedrijf failliet gaat of de veiligheid van de werknemers niet meer kan worden gegarandeerd.

Dieselaggregaten voor warmte indien nodig

Maandag werd duidelijk dat er hard gewerkt wordt om de warmtevoorziening van 35.000 huishoudens, waarvoor het AEB verantwoordelijk is, te kunnen waarborgen. Er worden dieselaggregaten geplaatst die warmte gaan leveren, mocht dat nodig zijn.

De garantstelling van de gemeente is vooral bedoeld om de huidige brandjes te blussen. De herstructurering en een eerder aangekondigd onderzoek moeten de problemen op de lange termijn blootleggen en oplossen.