De gemeente en banken schieten het Afval Energie Bedrijf (AEB) samen met zo'n zestien miljoen euro te hulp. Dit geld is bedoeld om de lopende rekeningen van het AEB te kunnen betalen.

Een direct faillissement lijkt daarmee voorlopig afgewend. Het bedrijf heeft grote schulden bij banken, maar ook bij de gemeente zelf. De bankenconsortium, bestaande uit Bank Nederlandse Gemeenten, ING, ABN Amro, en Deutsche Bank, verleent het AEB 10 miljoen steun.

De gemeente staat garant voor zes miljoen en heeft een rekening van het AEB van 3,2 miljoen voor de afvalverwerking in juni reeds betaald. Een rekening van drie miljoen over juli wordt ook door de gemeente voldaan.

Het is al langer onrustig bij het afvalverwerkingsbedrijf. Het bedrijf kon de veiligheid van medewerkers in de fabriek niet meer garanderen, daarom staat het bedrijf sinds februari vorig jaar onder verscherpt toezicht van de gemeente. Vorige week lekte uit dat het bedrijf op omvallen staat en bijna falliet is.

Deel werkzaamheden stilgelegd wegens onveilige omstandigheden

Door de onveilige werkomstandigheden werd een groot deel van de afvalverbranding stilgelegd, waardoor er meer inkomsten worden misgelopen.

De afgelopen dagen vond er meerdere keren crisisoverleg plaats over de misstanden bij het AEB. Daar is uitgekomen dat de gemeente voor zes miljoen euro garant staat om de boel draaiende te kunnen af te lossen. Het AEB moet voor de kapitaalinjectie wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het bestuur van het AEB moet op de schop. Zo eist de gemeente dat er twee nieuwe leden van de raad van commissarissen worden aangesteld en een huidige commissaris vertrekt. De nieuwe commissarissen zijn al voorgedragen. Ook dient er een 'herstructureringsmanager' te worden aangesteld, die orde in de chaos moet scheppen.

De gemeente wil bovendien toegang tot alle documentatie van het AEB, waaronder een conceptrapport van de accountant over 2018. Er wordt tot slot geëist dat er een plan B komt.

Hierin moet duidelijk worden wat er gebeurt als de werkzaamheden van het AEB helemaal stil komen te liggen, als het bedrijf failliet gaat of de veiligheid van de werknemers niet meer kan worden gegarandeerd.

Dieselaggregaten voor warmte indien nodig

Maandag werd duidelijk dat er hard gewerkt wordt om de warmtevoorziening van 35.000 huishoudens, waarvoor het AEB verantwoordelijk is, te kunnen waarborgen. Er worden dieselaggregaten geplaatst die warmte gaan leveren, mocht dat nodig zijn.

De garantstelling van de gemeente is vooral bedoeld om de huidige brandjes te blussen. De herstructurering en een eerder aangekondigd onderzoek moeten de problemen op de lange termijn blootleggen en oplossen.