Jeugdgevangenis De Kleinschalige Voorziening in Nieuw-West wordt een permanente voorziening. Dat heeft de minister voor Rechtsbescherming na een pilot van drie jaar besloten.

De kleine jeugdgevangenis opende op 20 september 2016 haar deuren. Deze werd geopend als gevolg van de definitieve sluiting van de justitiële jeugdinrichting Amsterbaken per 1 januari 2016. Hierdoor waren de dichtstbijzijnde halfgesloten inrichtingen in Sassenheim of Lelystad.

De pilot zou een jaar duren, maar in 2017 werd die verlengd. Tijdens die periode werd onderzocht hoe de 'gezonde elementen' van het leven van de gedetineerden voortgezet konden worden in combinatie met hechtenis. I

In de halfgesloten inrichting is ruimte voor acht gedetineerden. Hier krijgen jeugdige delinquenten overdag de gelegenheid om naar school of werk te gaan en 's avonds moeten zij zich melden in de gevangenis.

Sinds start pilot 116 jongeren ingestroomd

Sinds de start van de pilot tot en met 2018 zijn 116 jongeren ingestroomd, wat neerkomt op ongeveer 40 procent van de Amsterdamse jongeren die in voorlopige hechtenis zijn genomen.

De gemiddelde verblijfsduur was vijf weken. Tijdens die weken werd de dagbesteding en hulpverlening voortgezet.

Ook na vrijlating werden deze door bijna iedereen gecontinueerd. Daarom spreekt burgemeester Femke Halsema van een succesvolle pilot.

Nieuwe manier detentie moet opnieuw de fout ingaan verkleinen

Deze manier van detentie zou de kans op opnieuw de fout ingaan verkleinen. Ook worden de jongeren door de medewerkers van de gevangenis gemotiveerd om hun leven een andere, niet-criminele wending te geven.

Uit de resultaten van de pilot trekt de gemeente de conclusie dat De Kleinschalige Voorziening een belangrijke bijdrage levert aan de aanpak van jeugdcriminaliteit en daarmee een aanwinst is voor de stad.

De pilot loopt nog tot 2020, maar dat jaar zal de gevangenis omgevormd worden tot een structurele voorziening.