Het Amsterdamse college heeft het Cornelius Haga Lyceum (CHL) aangeklaagd nadat bestuursleden van de school een door de gemeente ingehuurde aannemer fysiek belemmerden om noodlokalen te bouwen. De extra lokalen zijn nodig om de 129 extra leerlingen te vestigen die zich geplaatst zagen op de school.

Bestuursleden van het CHL weigerden de aannemer de toegang tot het schoolgebouw, werkten de aannemer fysiek en verbaal tegen en maakten verrichte werkzaamheden ongedaan, schrijft het college in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Toen de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waaronder de school valt, een eigen aannemer opdracht gaf om werkzaamheden op hetzelfde terrein te starten, dreigde het conflict te escaleren.

Daarom is in overleg met de Officier van Justitie en politie besloten het geschil te beslechten in de rechtbank.

Gemeente niet akkoord met bouwplannen SIO

Het college stelde de SIO op 11 juli op de hoogte van het plan om tijdelijke klaslokalen te bouwen om de extra leerlingen komend schooljaar te kunnen huisvesten. De stichting ging een dag later, op 12 juli, akkoord. Op 14 juli kwam SIO toch terug op die beslissing omdat het de bouwheerschap voor de uitbreiding zelf opeiste.

Echter, de gemeente kon niet akkoord gaan met het bouwplan van de stichting, met als voornaamste reden "dat de plannen niet kunnen garanderen dat de lokalen voor de start van het nieuwe schooljaar zijn afgerond".

Rechter doet op korte termijn uitspraak

Het college besloot daarom om voor het schooljaar 2019-2020 zelf tijdelijke lokalen te plaatsen en heeft SIO hierover op 19 juli jl. geïnformeerd.

Op 25 juli zal een voorlopige voorzieningenprocedure bij de rechtbank dienen. De rechter zal op korte termijn uitspraak doen.