Tijs van Lieshout wordt per 1 oktober de nieuwe brandweercommandant in Amsterdam. Van Lieshout volgt Leen Schaap op, die de brandweer gedwongen moet verlaten.

Halsema heeft in haar rol als voorzitter van de veiligheidsregio de nieuwe commandant Van Lieshout nadrukkelijk de opdracht meegegeven om met de modernisering van de brandweer door te gaan.

"Wij zien in Van Lieshout een brandweercommandant met zeer brede ervaring op het gebied van veiligheid, die in staat wordt geacht de volgende fase in het complexe moderniseringsproces van de brandweer tot een open, flexibele en diverse organisatie tot stand te brengen", aldus het veiligheidsbestuur.

Op dit moment is de 55-jarige Van Lieshout nog algemeen directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant. Ook is hij voorzitter van de landelijke Raad van Directeuren Veiligheidsregio's. In het verleden was hij drie jaar lang regionaal commandant bij de Brandweer Gelderland Zuid.

Halsema hoopt op andere dynamiek

Eind mei werd bekend dat Leen Schaap, die drie jaar geleden werd aangenomen door toenmalig burgemeester Van der Laan, het korps moet verlaten. Hij kreeg van Van der Laan de opdracht om te zorgen voor een cultuurverandering binnen het korps.

Schaap stond bekend om zijn harde leiderschap en dat resulteerde uiteindelijk in een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen de korpsleiding en de uitrukdienst. Halsema hoopt dat Van Lieshout voor een andere dynamiek binnen het korps gaat zorgen.

Ondernemingsraad ook positief

Ook de ondernemingsraad van de Amsterdamse brandweer staat positief tegenover de aanstelling van de nieuwe commandant. Van Lieshout treedt op 1 oktober in dienst.

Leen Schaap zal op dat moment zijn werkzaamheden overdragen aan zijn opvolger.