Het vernieuwen van de kades en bruggen in Amsterdam gaat waarschijnlijk twintig jaar duren. Volgens een inschatting van de gemeente voldoen 750 van de 850 bruggen en 135 kilometer van de onderzochte 200 kilometer kademuur niet aan de wettelijke constructieve eisen.

Tot en met 2023 gaat de gemeente 27 bruggen en 800 meter kademuur vernieuwen. Ook wordt de vervanging van 3.800 meter kademuur voorbereid. Voor die werkzaamheden is zo'n 450 miljoen euro uitgetrokken.

Martijn Meulblok leidt het programma kademuren bij de gemeente. Hij verwacht dat pas over twintig jaar de bruggen en kades in de stad weer op orde zijn. "Tot nu toe vernieuwden we vijfhonderd meter kade per jaar. Als je uitgaat van tweehonderd kilometer kademuur, zou je dus in vierhonderd jaar alle kades vervangen hebben. Ons huidige idee is dat we in twintig jaar tijd alles op orde moeten krijgen, twintig keer zo snel dus."

Om een totaalbeeld te krijgen van de staat van alle bruggen en kademuren in de stad, wordt er de komende zes jaar onderzoek gedaan. Zo worden er duikers ingezet om de veelal houten funderingspalen van de bruggen en kades te bekijken. Bij die palen ligt een groot probleem. "We verwachten dat daar veel rotte exemplaren tussen zitten", zegt Meulblok op de website van de gemeente. "Als we niks doen, loop je het risico dat een kade het langzaam gaat begeven. Dat kan bij wijze van spreken morgen gebeuren."

Belasting is sinds de aanleg toegenomen

Maar de ouderdom van veel bruggen en kades, die dateren uit het midden van de negentiende eeuw, is niet het enige probleem. Ook de belasting ervan is sinds de aanleg flink toegenomen.

De bruggen en kades werden gebouwd voor paard en wagen, niet voor het zware verkeer dat er nu overheen rijdt. "Daar hadden we het onderhoudsplan beter op af moeten stemmen. Dat is iets waar we in Amsterdam een tijd lang niet alert genoeg op zijn geweest."

Vervangen van kademuur duurt drie jaar

Het vervangen van een kademuur duurt minimaal drie jaar, waarvan twee jaar voorbereiding. Omdat sommige kades in dermate slechte staat verkeren, zijn al aanvullende maatregelen genomen. "Bij de kruising Herengracht-Leliegracht hebben we bijvoorbeeld kademuren moeten stabiliseren omdat ze steeds schuiner gingen staan, als een soort toren van Pisa."

De komende jaren zal de stad dus zeker overlast gaan ervaren van al het herstelwerk. Maar Meulblok belooft de stad niet 'op slot' te zullen gooien. 'De veiligheid van de stad zal soms tijdelijk ten koste gaan van de leefbaarheid en bereikbaarheid.'