Het opkomstpercentage bij de tweede vaccinatieronde tegen meningokokken in Amsterdam is wederom lager dan verwacht. Inmiddels zijn er 33.349 van de 48.408 Amsterdamse jongeren ingeënt tegen de dodelijke infectieziekte.

Dat komt neer op 69 procent. "Dat is mooi, maar we zijn er nog niet", zegt de GGD. In totaal werden alle jongeren geboren tussen 2001 en 2005 opgeroepen voor een prik, verdeeld over twee vaccinatierondes.

Jongeren die in de eerste ronde niet op kwamen dagen, kregen bovendien opnieuw een uitnodiging voor de tweede ronde. Mede daardoor kwamen er toen dusdanig veel mensen naar de Rai, dat er lange rijen ontstonden. De wachttijd liep zelfs op tot 45 minuten.

Net als in februari ligt het percentage jongeren dat de prik daadwerkelijk gehaald heeft, lager dan het landelijke percentage. Dat ligt namelijk op 83 procent.

'Met lage opkomst is het de vraag of groepsbescherming werkt'

Toen de opkomst de eerste ronde tegenviel, werden er al grote zorgen geuit. In gebieden waar het gemiddelde onder de 80 procent komt, is het maar de vraag of het effect van groepsbescherming tegen de levensgevaarlijke bacterie wel werkt.

Wel laat de GGD weten dat met deze cijfers nog niet precies te zeggen is wat de vaccinatiegraad is. Deze wordt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) pas bepaald als alle jongeren de mogelijkheid hebben gehad om gebruik te maken van een inhaalmogelijkheid.

"Er zijn ook jongeren die hun vaccinatie niet op een van de georganiseerde vaccinatiedagen hebben gehaald, maar op een andere manier, zoals bij huisartsen of reizigersvaccinatiebureaus. Deze gegevens worden nog in het landelijke registratiesysteem van het RIVM verwerkt."

Nieuwe uitnodiging in augustus

In augustus ontvangen de jongeren die de prik nog steeds niet hebben gehaald, opnieuw een uitnodiging om deze alsnog te halen. Ieder jaar wordt een ander geboortejaar uitgenodigd voor de prik. Volgend jaar is 2006 aan de beurt.

Vanaf 2020 zit de vaccinatie tegen meningokokken A,C,W en Y voor veertienjarigen in het vaccinatieprogramma. Voorheen werd er alleen ingeënt tegen type C. Ook kinderen van veertien maanden worden sinds vorig jaar gevaccineerd tegen alle typen meningokokken.

Meningokokkenziekte is een ernstige infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Verschijnselen zijn onder andere hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Hierdoor kan een shock ontstaan waar veel mensen aan overlijden. Met name voor jongeren tussen de veertien en 24 jaar is de infectie gevaarlijk. 28 procent van de personen die de ziekte kregen, is overleden.