Volgens een huidige inschatting van de gemeente voldoen 750 van de 850 Amsterdamse bruggen die worden onderzocht en 135 kilometer van de onderzochte 200 kilometer aan kademuur niet aan de wettelijke constructieve eisen.

Dat blijkt uit het Actieplan Bruggen en Kademuren dat het college heeft vastgesteld.

Dat het merendeel van de onderzochte bruggen en kademuren naar verwachting niet aan de wettelijke eisen voldoet, betekent volgens het college niet dat al deze constructies een acuut risico hebben op bezwijken.

Op basis van een risico-indeling wordt onderscheid gemaakt tussen constructies waar direct maatregelen getroffen worden en constructies waarbij meer onderzoek nodig is.

Van de circa 1.800 bruggen in Amsterdam worden er 850 onderzocht en van de 600 kilometer aan kades wordt 200 kilometer aan kademuren onderzocht. Het zal nog zeker 6 jaar duren voordat de staat van alle bruggen en kademuren op basis van uitgebreid technisch onderzoek is vastgesteld.

Kosten kunnen gaan oplopen

Eerder werd al bekend dat de gemeente in de periode tot en met 2023 450 miljoen euro uitgegeven aan het herstellen en vervangen van de bruggen en kademuren. Dat ging echter over 27 bruggen en 4,6 kilometer kademuur; een fractie van de constructies waarvan nu dus wordt verwacht dat ze niet aan de wettelijke eisen voldoen.

De woordvoerder van wethouder Dijksma laat weten dat deze bedragen kunnen oplopen als blijkt dat er meer onderhoud nodig is, iets wat op basis van de inschattingen in het actieplan zeer aannemelijk lijkt.

Maatregelen om verdere schade te voorkomen

In het actieplan staat verder dat de gemeente maatregelen gaat nemen om verdere overbelasting van kademuren en bruggen te voorkomen. Deze maatregelen zijn een aanvulling op de renovatiewerkzaamheden die het college eerder aangaf te zullen uitvoeren.

Zwaar verkeer zal geweerd worden en parkeerplaatsen opgeheven. Ook worden er maatregelen getroffen om de sterkte van de constructies te vergroten door damwanden te plaatsen voor zwakke kademuren.

Voor de bruggen worden technieken ontwikkeld om de levensduur van de constructies te verlengen.