De gemeente zal de komende jaren grote bedragen gaan investeren op het gebied van klimaat en leefomgeving. In totaal is er voor de komende vier jaar 1,6 miljard euro mee gemoeid. De gemeenteraad ging donderdag akkoord met de plannen die al werden voorgesteld in de voorjaarsnota.

Amsterdam trekt 150 miljoen euro uit voor een klimaatfonds waarin wordt toegewerkt naar een stad die veel minder moet gaan uitstoten. De stad moet op langere termijn van het gas af en auto's die op benzine rijden worden bijvoorbeeld vanaf 2030 niet meer toegestaan. Tegen die tijd zou de uitstoot van CO2 met meer dan de helft moeten zijn teruggedrongen.

Er wordt 289 miljoen euro geïnvesteerd om kades en bruggen aan te pakken. De staat daarvan is in veel gevallen erbarmelijk.

Ook gaat er honderd miljoen extra naar zorg en jeugdzorg en twintig miljoen gaat naar een project om Amsterdammers die geen werk hebben te begeleiden naar een baan.

Niet alle partijen stonden achter de voorjaarsnota. De grootste oppositiepartij, de VVD, stemde tegen omdat er bijvoorbeeld ook geld wordt geïnvesteerd in opvang voor ongedocumenteerden. "Niet onze keuze", zei fractievoorzitter Marianne Poot daarover.