Het stadsbestuur van Amsterdam gaat maatregelen nemen bij de afvalverwerker van de stad, het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB). De gemeente heeft geconcludeerd dat het bedrijf "niet in controle is over de arbeidsveiligheid in de fabriek".

Om de veiligheid van medewerkers, het proces en de veiligheid voor de omgeving weer te kunnen waarborgen is de afvalverbranding teruggebracht van zes naar twee verbrandingslijnen, laten wethouders Kock en Van Doorninck donderdag weten in een reactie.

De Omgevingsdienst is geïnformeerd over de problemen. Het AEB stond al onder verscherpt toezicht van de dienst die het bedrijf al eerder maatregelen oplegde vanwege "jarenlang ernstig achterstallig onderhoud".

In 2017 brak er bij het AEB vijf keer brand uit. De Omgevingsdienst is gevraagd om te inventariseren wat er op korte termijn nodig is om de meest acute problemen op te lossen.

'Diensten moeten doorgang vinden'

Volgens Kock en Van Doorninck is het wel belangrijk dat de diensten van het AEB zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Zo zorgt het bedrijf voor de afvalverwerking van de stad, maar ook voor de warmtelevering aan Westpoort Warmte.

Er wordt rekening gehouden met meerdere mogelijke scenario's, waaronder een verlaagde capaciteit van het AEB en zelfs het stopzetten van de afvalverwerking. De verwerking van bedrijfsafval zou al gedeeltelijk zijn stopgezet.

Woensdagavond werd bekend dat de problemen bij het AEB waarschijnlijk tientallen miljoenen euro's gaan kosten. Het bedrijf zou grote schulden hebben bij banken en bij de gemeente zelf.