De commissie Joodse erfpachttegoeden adviseert de Amsterdamse gemeenteraad om de tegemoetkoming aan de Joodse gemeenschap te verdelen over 52 initiatieven.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 14 juli 2016 10,8 miljoen euro beschikbaar gesteld als collectieve tegemoetkoming aan de Joodse gemeenschap. Organisaties die geïnteresseerd waren konden tot 1 januari dit jaar een aanvraag indienen. Dat werd 125 keer gedaan, voor ongeveer 35,8 miljoen euro.

De commissie heeft de aanvragen beoordeeld. Vooral de mate waarin de aanvraag bijdraagt aan de continuïteit van de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Het geld is verdeeld over vijf sectoren: educatie, religie, welzijn en zorg, jongeren en erfgoed en cultuur.

Het advies van de commissie wordt in september besproken in de gemeenteraad.