C-Amsterdam vraagt het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam om de keuze voor AT5 als lokale nieuwsvoorziening voor de stad te herzien. Wanneer het college hier geen gehoor aan geeft, gaat de omroep juridische stappen zetten.

Volgens de advocaat van C-Amsterdam is het advies "gebaseerd op onjuiste en onbegrijpelijke standpunten". Het college zou bij de totstandkoming van het advies twee onafhankelijke en positieve rapporten over C-Amsterdam naast zich hebben neergelegd.

Dinsdag werd bekend dat het Amsterdamse stadsbestuur van mening is dat de POA, waar AT5 samen met Salto en FunX onderdeel van is, de komende vijf jaar de lokale omroepconcessie moet krijgen.

"Het college is van mening dat in het belang van de stad en de continuïteit van de onafhankelijke berichtgeving het op dit moment het beste is de uitzendconcessie te houden bij de huidige lokale omroep en niet te kiezen voor een ingrijpende en risicovolle verandering", schreef het college in een persbericht.

Samenwerking enkel mogelijk bij additioneel budget

C-Amsterdam, mede opgezet door programmamaakster Mildred Roethof, meldde zich vorig jaar als alternatieve partij voor de lokale omroepconcessie. Eind februari stelde het college dat onder leiding van twee begeleiders onderzocht moest worden of C-Amsterdam en de POA tot een gezamenlijk plan konden komen.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de samenwerking enkel mogelijk was bij extra budget en dat C-Amsterdam niet in staat was om in zijn eentje de huidige operatie van de POA over te nemen.

C-Amsterdam vindt het "onduidelijk" dat er gekozen is voor geen samenwerking. "De samenwerking is geheel van de baan, ondanks dat in het rapport van de procesbegeleiders samenwerking mogelijk is bij additioneel budget."

Gemeenteraad vergadert volgende week

De gemeenteraad van Amsterdam vergadert volgende week over het voorstel van het college van burgemeester en wethouder en moet nog kiezen.

Hierna moet ook het commissariaat van de media nog instemmen met het toekennen van de concessie.