Het college van Amsterdam is van plan om de komende jaren de winteropvang op een vaste locatie te organiseren. Dak- en thuislozen kunnen daarom vanaf 1 december terecht aan de Transformatorweg in West, waar op dit moment nog het azc zit.

De Extra Begeleiding en Toezicht Locatie (EBTL) moet eind oktober sluiten. Onder meer omdat de buurt bij de opening in 2017 al de toezegging had gekregen dat de locatie er maximaal twee jaar zou zijn.

Vanaf december krijgt het pand daarom een nieuwe bestemming. Dak- en thuislozen kunnen daar de komende zeven jaar terecht voor de winteropvang. Daarmee zit de opvang voor het eerst op één vaste plek.

"De steeds terugkerende zoektocht naar geschikte panden en het telkens op- en afbreken van opvangplekken waren niet alleen duur, maar ook inefficiënt. Daarom hebben we nu voor een langere periode een pand gehuurd", verklaart wethouder Simone Kukenheim (zorg).

Tien dagen in opvang terecht

Dak- en thuislozen kunnen in principe maximaal tien werkdagen in de opvang terecht. In deze periode wordt er bekeken of er sprake is van kwetsbaarheid en waar er de meeste kans is op herstel.

Met deze nieuwe werkwijze werd afgelopen winter al geëxperimenteerd.

Resultaten overwegend positief

Uit een evaluatie van de GGD blijken de resultaten hiervan overwegend positief te zijn. Zo zouden kwetsbare bezoekers meer zorg krijgen en was er sprake van minder incidenten. Alleen kregen de kwetsbare dak- en thuislozen uiteindelijk geen duurzame oplossing.

Bij de sluiting van de opvang op 1 april zijn zij uiteindelijk toch weer op de straat aangewezen. De wethouder is daarom met zorgaanbieders in gesprek over de mogelijkheden om de winteropvang het hele jaar open te houden voor de meest kwetsbare groep.

"Zo kunnen zij beter begeleid worden en is de kans groter dat ze uit de dakloosheid raken."