Het strafontslag van voormalig topambtenaar Saadia ait-Taleb blijft in stand, oordeelt de rechter vrijdag. Ait-Taleb werd twee jaar geleden ontslagen omdat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling.

Ait-Taleb werkte in het verleden als programmamaker voor het team radicalisering en polarisatie van de gemeente. Vanuit die rol was ze onder andere betrokken bij wat bekend kwam te staan als de 'grijze campagne' van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan, het actieplan om radicalisering onder jongeren tegen te gaan.

Zij zou zich in deze functie schuldig hebben gemaakt aan het gunnen van verschillende opdrachten aan een persoon waarmee zij een relatie heeft gehad.

In 2017 oordeelde de rechter dat Ait-Taleb op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling wekte en zich daarmee schuldig maakte aan plichtsverzuim. Bovendien werd haar strafontslag niet ingetrokken.

Ait-Taleb vocht dat laatste besluit aan, maar ook nu oordeelt de rechtbank dat het strafontslag van Ait-Taleb in stand blijft. De rechter vindt het voldoende aannemelijk dat de gemeente ernstig benadeeld is door de handelwijze van Ait-Taleb.