De gemeente Amsterdam trekt de komende vier jaar 450 miljoen euro uit voor de renovatie van kades en bruggen in de stad.

In totaal worden 27 bruggen gerenoveerd tot en met 2023. Daarnaast wordt zo'n 800 meter kademuur vernieuwd en wordt de vervanging van 3.800 meter kademuur voorbereid. Van de 450 miljoen die het project kost, gaat 185 miljoen euro naar de kademuren en zo'n 265 miljoen euro naar de bruggen.

"Dit is een belangrijke stap gericht op de noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Met dit programma laten we zien welke werkzaamheden er de komende vier jaar in ieder geval worden uitgevoerd en welke kosten daarmee zijn gemoeid. Naast deze geplande werkzaamheden zullen we uiteraard ook steeds direct ingrijpen waar dat nodig is", aldus verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma.

Het huidige plan loopt vooruit op het Actieplan Bruggen en Kademuren, dat het college binnenkort gaat vaststellen. Daarvoor wordt op dit moment nog een groot onderzoek uitgevoerd waarbij 850 bruggen en 200 kilometer aan kademuren in kaart worden gebracht.