Een groep ouders van leerlingen die zijn uitgeloot voor de middelbare school van hun voorkeur, stapt naar de rechter. De ouders willen hiermee bewerkstelligen dat scholen in Amsterdam extra plekken creëren voor hun kinderen.

Kinderen die van de basisschool komen, konden hun twaalf favoriete middelbare scholen opgeven. Begin april werd duidelijk dat 98 procent van de kinderen naar een school in hun top 5 terecht konden.

Voor 109 scholieren was er geen plek op een school uit hun top 12. De OSVO maakte voor deze kinderen een uitzondering door extra plekken te crëeren.

Zeven scholieren werden na deze uitbreiding handmatig geplaatst, buiten het matchingssysteem om. Dit om aan de plaatsingsgarantie te voldoen.

Twaalf kinderen op school buiten top 8

De twaalf kinderen van de ouders die naar de rechter stappen zijn wel geplaatst, maar op een school buiten hun top 8.

"OSVO heeft haar eigen opgelegde regels geschonden door eenzijdig en buiten medeweten kinderen om de regels heimelijk aan te passen", zegt advocaat Esther Sprenkeling, die de ouders juridisch bijstaat. "Dit allemaal om besluiten te kunnen nemen om aan de plaatsingsgarantie te kunnen voldoen."

Kort geding vindt maandag plaats

De ouders van deze twaalf kinderen willen dat er nu alsnog extra plekken worden gecreëerd op de scholen van hun voorkeur. Het kort geding vindt aanstaande maandag plaats.

Ook wordt de lotingsprocedure van dit jaar woensdag of donderdag besproken in de gemeenteraad.

Het is niet de eerste keer dat het lotingssysteem voor ontevreden scholieren en ouders zorgt. In 2017 stapte een groep ouders ook al naar de rechter om openheid over de lotingsprocedure te eisen.