De Extra Begeleiding en Toezicht-Locatie (EBTL), een bijzondere opvanglocatie voor asielzoekers in Amsterdam-West, moet eind oktober de deuren sluiten. Dat hebben de burgemeester en verantwoordelijk wethouder Kukenheim besloten.

Daarmee wijzen ze een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) af, dat had gevraagd om verlenging van het contract met de locatie. Halsema schrijft dat Amsterdam haar taak als "verantwoordelijke hoofdstad" heeft genomen en dat andere gemeenten die rol nu moeten overnemen.

De buurt had bij de opening van de locatie in 2017 al de toezegging gekregen dat de locatie er maximaal twee jaar zou zijn. Het stadsbestuur houdt zich nu aan dat woord.

Andere redenen voor het besluit de locatie te sluiten, zijn de druk op de beschikbaarheid van geschikt vastgoed voor maatschappelijke opvang en de benodigde politie-inzet voor de opvanglocatie.

EBTL huisvest overlastgevende bewoners AZC's

De EBTL is een speciale opvanglocatie, bedoeld voor overlastgevende bewoners van asielzoekerscentra. De asielzoekers die daar worden geplaatst, hebben zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan pesterijen, discriminatie, vernielingen, verbaal of fysiek geweld.

In de EBTL zitten maximaal vijftig bewoners, die er maximaal drie maanden verblijven.