Nieuwe daklozen kunnen niet meer bij het Leger des Heils in Amsterdam terecht. De vraag naar opvang neemt namelijk toe, maar de subsidie van de gemeente wordt steeds minder.

Dat meldt Het Parool.

Als deze opnamestop niet zou worden doorgevoerd, zou het volgens de organisatie op een "miljoenentekort" aankomen. Het is niet duidelijk om hoeveel geld het precies gaat, maar het Leger des Heils kan de komende tijd in ieder geval geen opvang bieden aan nieuwe klanten.

De crisisopvang voor gezinnen gaat wel gewoon door en hulpbehoevenden via een landelijke regeling worden ook nog altijd geholpen. De directeur van het Leger des Heils benadrukt dat mensen die acute hulp nodig hebben daar nog steeds op kunnen rekenen, maar dat de zogenoemde 'omslagwoningen' volzitten. Die zijn bedoeld voor mensen die weer zelfstandig kunnen wonen.

"Doordat de groei van individueel begeleid wonen snel gaat, en tegelijkertijd de afbouw van 24-uursopvang minder hard dan gepland, dreigen grote tekorten", zegt wethouder Simone Kukenheim (Zorg) tegen de krant. Het Leger des Heils en de gemeente zouden met elkaar in gesprek zijn over oplossingen.