Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft terecht geweigerd om vijf nieuwe multireligieuze middelbare scholen van de Haagse stichting De Ozonlaag te bekostigen. De stichting heeft niet aangetoond dat de nieuwe scholen voldoende leerlingen zullen trekken, oordeelde de Raad van State woensdag.

De Ozonlaag had gevraagd om financiering voor nieuwe middelbare scholen in Amsterdam, Den Haag, Deventer, Rotterdam en Utrecht. Het onderwijs zou gebaseerd zijn op een combinatie van vijf verschillende levensbeschouwelijke en religieuze richtingen binnen een school: algemeen bijzonder, protestants-christelijk, rooms-katholiek, islamitisch én hindoeïstisch.

De stichting heeft de zogenoemde belangstellingspercentages voor de verschillende onderwijsrichtingen bij elkaar opgeteld. De bestuursrechter oordeelde echter dat de belangstelling voor islamitisch en hindoeïstisch onderwijs niet zomaar bij elkaar kan worden opgeteld. Optellen kan alleen als het soort onderwijs "min of meer in elkaars verlengde" ligt.

Het is niet de eerste keer dat de Raad van State een aanvraag van stichting De Ozonlaag weigert. In september 2017 oordeelde zij al dat de minister de bekostiging van een nieuwe Haagse school met islamitische én hindoeïstische richting terecht had geweigerd had. Ook in dat geval had de stichting niet aangetoond dat de school voldoende leerlingen zou