Bewoners in het wijkcentrum d'Oude Stadt willen een rechtszaak aanspannen tegen de gemeente. De organisatie voor bewoners van de binnenstad vindt dat het stadsbestuur niet genoeg doet om de luchtvervuiling in de meest vervuilde straten van de stad tegen te gaan.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat 22 straten boven de stikstofdioxidenorm zitten. Onder meer de Stadhouderskade, de Marnixstraat en de Valkenburgerstraat zijn door het verkeer flink vervuild. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de mensen die in de buurt van die straten wonen of op de fiets door deze straten moeten.

Met het Actieplan Schonere Lucht wil wethouder Dijksma de luchtkwaliteit in Amsterdam verbeteren. Belangrijkste maatregel is het weren van diesel- en benzineauto's uit de stad, vanaf 2030. Dit plan riep veel vraagtekens op.

Wijkcentrum d'Oude Stadt is ontevreden over de snelheid waarmee plannen worden ingevoerd. "Er had in 2015 al aan de Europese norm voor luchtvervuiling voldaan moeten worden. Daarnaast staat er niets in het rapport over de vervuilde straten."

Met een gang naar de rechter willen de bewoners alsnog maatregelen afdwingen. "Bewoners worden aan de praat gehouden, maar er wordt niks gedaan. Dat steekt eigenlijk het meest."