De gemeente gaat minima in de stad komend schooljaar helpen met hun vrijwillige ouderbijdrage voor de basisschool. Vanaf september kan de stadspas worden ingezet om deze bijdrage te betalen.

Ouders met een laag inkomen kunnen de stadspas laten scannen bij de school. De gemeente zorgt vervolgens dat de ouderbijdrage wordt betaald. Deze bijdrage moet betaald worden om mee te kunnen doen aan buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisjes of sportdagen.

"Het is onacceptabel dat kinderen worden uitgesloten van een uitje of feestje. Wij willen een stad waarin geen kind wordt uitgesloten. Deze regeling zorgt ervoor dat kinderen niet meer worden uitgesloten en maakt een einde aan het dilemma waar scholen voor staan", aldus verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman (PvdA).

Afgelopen jaren is er al een pilot gedaan met het gebruik van de stadspas voor de vrijwillige bijdrage en die is goed bevallen. In Amsterdam hebben in totaal ruim zeventienduizend kinderen op de basisschool een stadspas, omdat hun ouders een te laag inkomen hebben. De gemeente gaat scholen actief benaderen om mee te doen met de actie.