Het GVB is de laatste jaren steeds minder afhankelijk van subsidie. Door het groeiend aantal reizigers lukt het de stadsvervoerder om nu meer dan 90 procent van de kosten te dekken met reizigersopbrengsten.

In het jaarverslag van 2018, dat woensdag werd gepubliceerd, is te lezen dat op een gemiddelde werkdag 875.000 reizigers gebruik maakten van de bussen, metro's, trams en veren van het vervoersbedrijf. Op sommige dagen waren dit er zelfs een miljoen. Deze reizigers dekten samen 91,9 procent van GVB's exploitatiekosten.

En daarmee wordt een flinke stap gemaakt in vergelijking met tien jaar geleden. Toen dekten de reizigersopbrengsten slechts 51,7 procent van de kosten. Het GVB streeft ernaar helemaal geen subsidie meer nodig te hebben.

Daarnaast wil het GVB in de komende jaren steeds meer reizigers vervoeren en ook duurzamer. "De stad groeit en verandert in rap tempo", schrijft algemeen directeur Alexandra van Huffelen. "We willen de stad voor iedereen bereikbaar houden. Daarnaast is het onze taak bij te dragen aan een groenere en duurzamere stad."

Energieverbuik steeg door komst Noord-Zuidlijn

Het GVB nam een aantal energiebesparende maatregelen waardoor het energieverbruik per kilometer daalde met 0,4 procent ten opzichten van 2017. Toch steeg het energieverbruik omdat er met de komst van de Noord-Zuidlijn meer kilometers werden gemaakt. In totaal werd 968,1 miljoen kilometers afgelegd door de GVB-vloot en werd er 28.064 ton CO2 uitgestoten.

Om in te spelen op het fors groeiend aantal reizigers in de stad wordt in de komende jaren veel nieuw materiaal in gebruik genomen. Zo werd dinsdagavond de eerste testritten gemaakt met de nieuwe G15-tram, die naar verwachting eind dit jaar zullen gaan rijden.

Begin 2020 zullen er 31 nieuwe elektrische bussen gaan rijden en in 2021 gaat ook een nieuwe metro, de M7, zijn eerste ritten door de stad maken.