Het verkeersbesluit om snorfietsers naar de rijbaan te verplaatsen met helmplicht in de gemeente Amsterdam blijft in stand. Dat oordeelde de bestuursrechter woensdag in een zaak die was aangespannen door drie Amsterdamse snorfietsrijders.

In dat verkeersbesluit staat dat snorfietsers per 8 april niet meer mogen rijden op de meeste fietspaden binnen de A10. Vanaf dat moment moesten zij, met helm, de autorijbaan op.

De gemeente nam dit besluit om de verkeersveiligheid op de drukke fietspaden te vergroten. Omdat snorfietsers daar vaak hard op reden, ontstonden volgens de gemeente gevaarlijke situaties.

De drie snorfietsrijders zijn echter van mening dat het besluit juist nadelig is voor de verkeersveiligheid. Zo is het snelheidsverschil tussen automobilisten en snorfietsers volgens hen te groot. Bovendien, zo betogen zij, heeft de gemeente de vermeende drukte op de fietspaden "onvoldoende" aangetoond, evenals de aanname dat het reeds genomen besluit eventuele drukte zou verminderen.

Rechter: 'Verkeersbesluit dient wel verkeersveiligheid'

De rechter oordeelde daarentegen woensdag dat de gemeente wel voldoende heeft aangetoond dat het "zeer" druk is op de fietspaden en dat het verkeersbesluit daadwerkelijk de veiligheid dient.

Bovendien, zo beargumenteert de rechter, zijn de gevolgen van het betreffende verkeersbesluit "relatief beperkt". "De nieuwe regels gelden voor maximaal 40 procent van de wegen. Ook hebben snorfietsers de mogelijkheid een andere route te kiezen, waarbij ze niet hoeven uit te wijken naar de autorijbaan."

Rechter verwerpt argument van snelheidsverschil

Tot slot heeft de gemeente volgens de rechter voldoende toegelicht dat het snelheidsverschil tussen snorfietsers en auto's binnen de ring A10 gering is. Zo wordt de maximaal toegestane snelheid van 50 kilometer per uur vaak niet eens gehaald.

De rechtbank concludeert: "De eventuele nadelige gevolgen die snorfietsers van het verkeersbesluit ondervinden zijn beperkt en wegen dus niet op tegen de verbetering van de verkeersveiligheid en het verminderen van de drukte op de fietspaden."