Het VUmc houdt donderdagmiddag een rampenoefening waarbij grote groepen mensen zich voordoen als slachtoffer en worden opgevangen bij de spoedeisende hulp.

De oefening wordt na 16.00 uur gehouden zodat de reguliere werkzaamheden zo min mogelijk hinder ondervinden. De spoedeisende hulp is gedurende de oefening 'gewoon' open. Als er een echte crisis plaatsvindt, zal de oefening worden afgebroken.

Het ziekenhuis benadrukt dat het belangrijk is dat er regelmatig wordt geoefend met crisissituaties. "Niet alleen intern op kleine schaal, maar ook in groter verband met andere medische hulpdiensten. Bij een grote ramp, aanslag of een zwaar ongeval moet Amsterdam UMC veilige en verantwoorde zorg bieden."

Rond 18.30 uur is de oefening afgerond.