De werkgelegenheid in Amsterdam is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Wel wordt stad meer en meer versplinterd. Dat blijkt uit het jaarlijkse programma De Stad van de Stad dat dinsdag in Pakhuis de Zwijger werd gepresenteerd.

Tijdens speeches van wethouder Touria Meliani en hoofd Onderzoek van de gemeente Jeroen Slot is bekendgemaakt hoe de stad er in cijfers voor staat.

Uit de cijfers van de gemeente Amsterdam blijkt dat het goed gaat met de werkgelegenheid in de stad. Sinds 2014 zijn er zo'n 75.000 banen bijgekomen. Daarnaast is het aandeel van Amsterdam in alle banen in Nederland gegroeid van 5,8 procent naar 7,7 procent in 2019. De banengroei is in de stad groter dan de bevolkingstoename.

Ook is het beter gesteld met het welzijn van de Amsterdammers, al komt de meeste winst op dat terrein door het groeiende aandeel hoogopgeleiden in de stad. De positie van Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond verbetert ook, maar minder snel dan verwacht.

Niet iedereen profiteert van de economische voorspoed in de stad. "Het aantal mensen in de bijstand neemt niet echt af. Op het gebied van arbeidsparticipatie valt nog veel te winnen", licht Slot toe. En die verschillen hebben niet alleen betrekking op arm en rijk; het Sociaal Cultureel Planbureau schat dat zo'n 30 procent van de bevolking onzeker is over hun baan.

Bij die groepen is de maatschappelijke onvrede ook groter. "Bijna de helft van de Amsterdammers zegt onvoldoende invloed te hebben op het beleid", zegt Slot. "De vraag is wat dat precies betekent en of dat percentage omlaag kan."

Nieuwe Amsterdammers steeds hoger opgeleid

De nieuwe Amsterdammers zijn steeds hoger opgeleid en ook dat komt door het hoge aantal buitenlandse migranten. Dit is tevens terug te zien in de bevolkingssamenstelling. Behalve gastarbeiders spelen ook gezinshereniging en wegvallende Europese grenzen en globalisering mee, waardoor de druk op de stad toeneemt.

"Je kunt ook zeggen dat het verschillende bubbels zijn", zegt onderzoeker Jeroen Slot. "Aan de ene kant zijn het vaak jonge hoogopgeleiden die de plaats innemen van middengroepen, waardoor de stad ook ruimtelijk polariseert."

Stad is selectief toegankelijk

"Wat vaststaat", argumenteert Slot, "is dat de stad selectiever toegankelijk is, namelijk voor hogeropgeleiden en kortblijvers. Dit is ook terug te zien op de woningmarkt; veel van de nieuwe woningen zijn heel kleine woningen. Ook nemen buy-to-let, verkamering en verhuur via Airbnb vaker toe dan af."

Wethouder Touria Meliani benoemt in haar speech dat cijfers over de stad niet de hele werkelijkheid van Amsterdam weergeven. "Om de werelden achter de cijfers te begrijpen maakt het uit door wiens ogen je naar de stad kijkt." Om die reden pleit de wethouder ervoor om naar alle verhalen van alle Amsterdammers te kijken.

Volgens de wethouder is de Staat van de Stad dat Amsterdam versplinterd is in wereldjes die zichzelf willen isoleren. "Als je het aan mij vraagt is dat de echte bedreiging van de identiteit van Amsterdam."

Kunst ingezet om verbindingen te maken

Daarom wil Meliani kunst en cultuur inzetten om verbindingen te maken. "Kunst en cultuur bieden plek voor verbeelding. In die verbeelding komen we in contact met verhalen die we daarvoor nog nooit gehoord hadden, zien we mogelijkheden die we daarvoor nog niet kenden."

Het college heeft gisteren het Kunstenplan voor de komende vier jaar gepresenteerd. Daarin staat dat er 5 miljoen euro extra beschikbaar is ten opzichte van de vorige periode. Dat betekent dat er vanaf 2021 in totaal 96 miljoen euro kan worden besteed aan kunst en cultuur in Amsterdam.

Verder wil de gemeente de kunst en cultuur meer divers maken en roept culturele instellingen op om "mee te bewegen en zo nodig te veranderen". Zo kan volgens de gemeente "de stad worden gemaakt waarin kunst en cultuur verschillende werelden bij elkaar brengen".