De Vervoerregio Amsterdam wil 1,2 miljoen euro uittrekken om reizigers te compenseren die teveel betalen voor buslijn 55. De lijn rijdt als vervanger van de verdwenen tramlijn 51 tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen, maar is voor reizigers stukken duurder.

Iemand die van Amsterdam-Zuid naar Sachorovlaan in Westwijk reist, is sinds begin maart 49 cent duurder uit dan met de tram. Op de terugweg is diegene 26 cent duurder uit, omdat de bus dan minder hoeft om te rijden.

De 1,2 miljoen euro die de Vervoerregio uittrekt, moet voor een deel worden bekostigd uit boetes opgelegd aan vervoerders die zich niet aan de regels houden. Tweederde van de kosten, 800.000 euro, zou dan voor rekening van de Vervoerregio komen, en de resterende 400.000 euro uit boetegelden en vanuit project Amstelveenlijn.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het dagelijks bestuur van de Vervoerregio, onder leiding van Sharon Dijksma.

Onduidelijk hoe kosten reizigers worden gecompenseerd

Het GVB weet nog niet hoe de teveel betaalde kosten uiteindelijk aan reizigers kunnen worden gecompenseerd. De vervoerder werkt samen met de Vervoerregio nog aan een plan om dat technisch mogelijk te maken.

Mogelijk krijgen reizigers de sinds maart te veel betaalde ritprijs terug en wordt een lager tarief gehanteerd bij toekomstige ritten.

Reizigers van en naar Amstelveen zijn tot zeker eind 2020 aangewezen op buslijn 55. Op het traject wordt gewerkt aan de vernieuwde Amstelveenlijn.