Amsterdammers kunnen een initiatief indienen om van hun straat een zogenoemde leefstraat te maken. Dat houdt in dat in de straat gedurende maximaal dertig dagen geen verkeer mag komen en dat bewoners tijdens deze periode gezamenlijk activiteiten organiseren.

Bewoners uit heel Amsterdam kunnen hun straat nomineren. De gemeente geeft hiermee navolging aan een voornemen uit het coalitieakkoord dat in mei vorig jaar gepresenteerd werd.

"Er komen meer leefstraten in overleg met bewoners en de stadsdeelcommissies", is te lezen in dit akkoord.

Voorwaarde voor een initiatief is dat twee derde van de straat het plan steunt. Hiervoor moeten de initiatiefnemers handtekeningen verzamelen.

Experimenten leefstraat

De Hugo de Grootkade werd in 2016 de eerste leefstraat van Amsterdam. Destijds waren er de nodige klachten, omdat er geen auto's mogen parkeren in een leefstraat, is te lezen op de site van de gemeente. Vereiste voor een plan is daardoor dat alternatieve plekken om te parkeren worden genoemd.

Na het experiment aan de Hugo de Grootkade werd het voor meerdere straten in West mogelijk om zich op te geven als leefstraat.

Ideeën kunnen nu bij alle stadsdelen worden ingediend.