De ontwerpfase van de Zuidasdok in Amsterdam duurt langer en het project wordt duurder dan gepland. Dit schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De reden dat het project langer duurt is onder andere omdat het complexer en risicovoller is dan voorzien, laat de minister weten. De herijking is de periode tussen het gunnen van het project aan de aannemer en het begin van de bouw.

Het gezamenlijk project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam zorgt ervoor dat een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt. Verder wordt de weg verbreed en komen er nieuwe openbaarvervoervoorzieningen. Het moet in 2028 gereed zijn.

"De opdrachtgevers vinden de geschetste ontwikkelingen zorgelijk", schrijft Van Nieuwenhuizen. "Daarom is er momenteel intensief bestuurlijk overleg om de situatie te bespreken en te monitoren."