De methode die de gemeente Amsterdam hanteerde voor het berekenen van erfpachtcorrecties was deugdelijk, oordeelt het gerechtshof Amsterdam. Eerder kwam de rechtbank tot een ander oordeel.

In Amsterdam staan de meeste koophuizen op gemeentegrond. Daardoor bezitten huiseigenaren de grond niet zelf, maar betalen zij een vergoeding aan de gemeente. De erfpachtcorrectie is het verschil tussen de waarde van een woning op erfpachtgrond van de gemeente en de waarde van eenzelfde woning op 'eigen grond'.

Een woning moet voor de WET WOZ gewaardeerd worden alsof hij op eigen grond staat.

Het gerechtshof oordeelde vorige week of de gemeente Amsterdam de erfpachtcorrectie niet te hoog had berekend. Volgens het hof heeft de gemeente een goed verdedigbare keuze gemaakt en op een aantal onderdelen de meest gunstige oplossing gekozen voor belanghebbenden.