Amsterdammers die mee willen denken over de toekomst van de binnenstad, kunnen vanaf komende vrijdag hun verhaal kwijt. Planoloog Zef Hemel ontwikkelt sinds februari op verzoek van burgemeester Halsema een toekomstvisie voor de binnenstad. Vanaf vrijdag gaat hij hierover een maand lang in gesprek met zoveel mogelijk Amsterdammers.

Aanleiding voor de toekomstvisie zijn de problemen omtrent overlast op de Wallen. Volgens haar kan met maatregelen voor de korte termijn alleen de ergste overlast worden tegengegaan. Om tot echt duurzame maatregelen te komen moet nu met een zo breed mogelijke groep mensen gesproken worden.

Hemel heeft hierom als eerste oefening zijn studenten gevraagd portretten te maken van willekeurige bewoners van de binnenstad. De studenten spraken met ruim veertig bewoners die zij toevallig tegenkwamen in achttien verschillende buurten van de binnenstad.

De volgende stap is nu: praten met Amsterdammers. Aanstaande vrijdag opent Hemel in de Sint Sebastiaanskapel een atelier dat van 17 mei tot en met 17 juni zal functioneren als zijn werkplek. Hier voert hij vertrouwelijke gesprekken met tachtig door hem uitgenodigde bewoners, ondernemers, functionarissen en bezoekers. Ook worden hier publieksavonden georganiseerd waar iedere Amsterdammer welkom is.

Op die publieksavonden mag iedereen zijn of haar mening geven. Onderwerpen zoals drugstoerisme, de hoeveelheid toeristen, het verdwijnen van geliefd winkelaanbod, Airbnb, cameratoezicht en de stijgende vastgoedprijzen staan op het programma.

Begin september zal Hemel de ontwikkelde toekomstvisie eerst aan de burgemeester voorleggen en daarna aan de stad presenteren.