De acht kraker die in januari werden aangehouden tijdens de onruiming van het ADM-terrein in Amsterdam-Noord zijn maandag vrijgesproken door de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in april geldboetes en korte celstraffen tegen de krakers.

De rechter stelt dat het niet bewezen kan worden dat de acht personen een bevel negeerden om het ADM-terrein te verlaten. Het ontbreekt in het dossier volgens de rechtbank aan de benodigde informatie om te kunnen toetsen of de aanhoudingen wel volgens de regels zijn verricht.

Bij zeven van de acht krakers kon de rechter niet vaststellen wie de verdachten heeft bevolen om het terrein te verlaten. Daardoor kan ook niet worden vastgesteld of de persoon die dit bevel gaf, hiertoe ook wettelijk bevoegd was.

Na een jarenlange juridische strijd over het ADM-terrein in Amsterdam-Noord, tot aan de Raad van State toe, werd uiteindelijk besloten tot een bestuursrechtelijke ontruiming van het terrein op 7 januari 2019.

In totaal werden ongeveer vijftig mensen van het terrein gehaald. Vijftien van hadden zich op allerlei plekken vastgeketend. Uiteindelijk werden er elf arrestaties verricht en werden acht mensen vervolgd.