Woningverhuursite Airbnb wil dat de gemeente de toeristenbelasting in het centrum van Amsterdam verhoogd.

De belastingverhoging moet - als het aan Airbnb - ligt voor alle soorten toeristische overnachtingen gelden, dus ook voor gewone hotels en bed and breakfast-locaties. "Dit verlaagt de druk op het centrum, sluit aan bij de wens van het college van Amsterdam om toerisme beter te spreiden over de stad, en helpt de gemeente om meer inkomsten uit toerisme te vergaren", laat het bedrijf weten.

De woningverhuursite zegt zelf sinds 2015 ongeveer 25 miljoen euro aan toeristenbelasting te hebben afgedragen aan de gemeente Amsterdam. Wereldwijd werd er aan verschillende gemeentes in totaal 1 miljard euro afgedragen.

Airbnbwil inwoners laten meebeslissen over besteding

Het bedrijf wil ook dat Amsterdammers mee kunnen praten over de besteding van de bij de stad binnengekomen toeristenbelasting. "Met deze voorstellen stijgen de inkomsten voor de stad, wordt toerisme beter verspreid en worden bewoners beter betrokken bij het toerismebeleid", zegt de Public Policy Manager bij Airbnb in Nederland.

Airbnb zat eerder met de gemeente aan tafel, omdat de gemeente wilde dat het bedrijf de Amsterdamse regels voor vakantieverhuur zou naleven. Het grootste struikelblok was de maximale verhuurtermijn van dertig dagen. Die gesprekken mislukten toen.

Het stadsbestuur liet later weten Airbnb uit een belangrijk adviesorgaan te willen zetten.