De overgebleven Bijlmerflats, de bekende honingraatflats, worden zo goed als zeker beschermd stadsgezicht. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de plannen en adviseert de gemeenteraad er ook mee in te stemmen.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost adviseerde tevens positief over het Bijlmermuseum. Ook de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente is positief na eigen onderzoek. Volgens die afdeling is er voldoende reden om het gebied rond de laatste honingraatflats aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.

Het college noemt elementen in de omgeving die het beschermen waard zijn, zoals de hoge metrobaan, het groen en het water rond de flats en de oorspronkelijke fiets- en voetgangersbruggen. Uiteraard worden de zes flats zelf, Gooioord, Groeneveen, Grubbehoeve, Kikkestein, Kleiburg en Kruitberg, ook genoemd.

Voor het gebied in Zuidoost komt een nieuw bestemmingsplan, om de conservering van het gebied mogelijk te maken. Er verandert verder niet veel, op één ding na. In de plinten van alle flats, de begane grond, worden 'gemengde functies' toegestaan. Dat houdt in dat er bedrijfjes en winkeltjes in mogen komen.

Het advies van het college wordt binnenkort nog voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna het besluit definitief wordt.