Burgemeester Femke Halsema laat een onderzoek uitvoeren naar geluidsoverlast door festivals in Amsterdam nadat dit weekend honderden klachten binnenkwamen. Bij vergelijkbare weekenden ontvangt de gemeente doorgaans ongeveer tien klachten.

De reden van dit hoge aantal klachten is moeilijk te verklaren omdat alle grote muziekevenementen (DGTL, Awakenings en Thuishaven) zich dit weekend aan de geluidsnorm van maximaal 85 decibel hielden.

Organisaties van grote muziekevenementen, met meer dan 1500 bezoekers op het hoogtepunt, zijn verplicht om de in de vergunning vastgelegde geluidsnormen continue te meten tijdens het evenement.

"De inspecteurs van de gemeente kijken mee naar deze meetwaarden", verklaart een woordvoerder van Halsema. "Wanneer er sprake is van een overschrijding van de vergunde geluidsnormen dan wordt contact opgenomen met de organisatie. Zo is ook dit weekend gewerkt."

De gemeente gaat de expertgroep Best Beschikbare Technieken (BBT) vragen het geluidsoverlast te onderzoeken. De gemeten geluidswaarden worden geanalyseerd en er zal worden gesproken met mensen die geklaagd hebben. Ook zullen de meteorologische omstandigheden worden meegenomen in het onderzoek.