Jongeren hebben op 15 maart alleen al met het vernielen van bushokjes voor duizenden euro's aan schade aangericht in de Staatsliedenbuurt, meldt het stadsbestuur dinsdag.

In de buurt van de kermis op het Westerpark gingen jongeren met elkaar op de vuist, ook werden agenten bekogeld met stenen en fietsbellen en werden er vernielingen aangericht.

Veertien jongeren zijn opgepakt. Elf van hen wegens openlijke geweldpleging en drie wegens belediging.

In totaal zijn er zeven bushokjes vernield. De eigenaar van de bushokjes heeft doorgegeven dat de herstelkosten duizenden euro's zijn. Verder zijn spiegels van geparkeerde auto's geschopt en geslagen en fietsen beschadigd. Hoe hoog die schade is, is onbekend.

Nog onduidelijk of schade op daders wordt verhaald

De VVD wilde weten of de schade op de daders kon worden verhaald, maar of dat gebeurt laat het stadsbestuur nog in het midden.

"In het algemeen kan worden opgemerkt dat als bekend is welke personen verantwoordelijk zijn voor de schade, het tot de mogelijkheden behoort om via de civiele of de strafrechtelijke weg de schade te verhalen op de dader/veroordeelde", stelt het stadsbestuur.