Honderden Amsterdamse brandweerlieden hebben een petitie getekend waarin ze het vertrek van de hele korpsleiding eisen. Een woordvoerder van de korpsleiding heeft laten weten dat ze op de hoogte zijn van de petitie en inhoudelijk niet reageren.

In totaal hebben 401 brandweermannen en -vrouwen hun handtekening gezet onder de petitie. Dat is 80 procent van het totaal aantal mensen dat in dienst is bij de Amsterdamse brandweer.

De ondernemingsraad, brandweerlieden in opleiding en degenen zonder vast contract zouden hebben besloten niet te tekenen. "Zij hebben natuurlijk veel te verliezen", vertelt een brandweerman die de petitie heeft ondertekend.

Volgens betrokkenen bij de petitie is de lijst van ondertekenaars goed gecontroleerd en zijn alle deelnemers in dienst bij het Amsterdamse korps.

Uitspraken brandweercommandant Schaap aanleiding voor petitie

De petitie werd een maand geleden gestart, nadat brandweerlieden hadden ingesproken in de commissie Algemene Zaken. Directe aanleiding was het interview van brandweercommandant Leen Schaap met AT5 waarin hij gepensioneerde brandweerlieden wegzette als "bejaarden" en laatdunkend deed over de opkomst in de zaal.

"Er zat een man of zestig. Dat is ongeveer 6 procent van de algehele brandweer. Best een aanzienlijke groep, maar laten we het ook niet overdrijven", zei Schaap toen.

"Wij hebben altijd al gezegd dat een overgrote meerderheid van de uitrukdienst klaar is met de leiding. Als de angst niet zo groot was voor sancties, was het percentage nog groter geweest", denkt een brandweerman.

"Dat Schaap zich probeerde te verschuilen achter de opkomst bij de commissie werd door het korps als kwetsend opgevat. Het was zo arrogant. Hij probeerde dingen te verbloemen. We voelden en voelen ons niet serieus genomen. Nu staat zwart-op-wit dat acht op de tien brandweerlieden klaar is met Schaap en de rest van de korpsleiding."

Rijkshavenmeester Van de Kerkhof plaatsvervangend commandant

Deze week is duidelijk geworden dat Rijkshavenmeester Marleen van de Kerkhof plaatsvervangend commandant zal worden bij de Amsterdamse brandweer. Van de Kerkhof treedt vanaf 1 juli toe tot de korpsleiding.

Zij wordt nadrukkelijk verantwoordelijk om het vertrouwen tussen de korpsleiding en de uitrukdienst te herstellen. Of dat ook echt gaat lukken, wordt door ingewijden ernstig betwijfeld.

De harde kern, die met name wil dat commandant Schaap vertrekt, houdt voet bij stuk en lijkt de strijd niet op te willen geven.

Petitie overhandigd aan burgemeester Halsema

Donderdag hebben twee brandweerlieden de petitie overhandigd aan burgemeester Femke Halsema. "In het gesprek met Halsema is ook de aanstelling van onze nieuwe plaatsvervangend commandant aan bod gekomen. Wij willen haar namens de uitrukdienst veel succes wensen met deze lastige opdracht en haar vooral uitnodigen om langs te gaan op de kazernes waar ze van harte welkom is", laten brandweerlieden in een verklaring weten.

Halsema liet al eerder weten dat zij nog voor de zomer vorderingen wil zien in het proces van herstellen van vertrouwen binnen de Amsterdamse brandweer. Als dit niet snel lukt, gaat zij na of er nieuwe stappen gezet moeten worden.

Halsema laat via haar woordvoerder weten de petitie te hebben ontvangen. De echtheid van de handtekeningen gaat zij niet controleren.

Inmiddels zouden er gesprekken lopen tussen onder meer de korpsleiding, de ondernemingsraad, het veiligheidsbestuur en brandweerlieden. Ook is er een mediator aangesteld om te kijken wat er te redden valt. Hoe de gesprekken lopen, is niet bekend.