De gemeente wil in 2023 een nieuw ijscomplex op de plek van de huidige Jaap Edenbaan in Oost. De twee andere onderzochte locaties in Noord en Zuidoost zijn definitief afgevallen.

Dat heeft het stadsbestuur vorige maand besloten en maakt dat zaterdag bekend. De bouw van het complex moet in 2022 van start gaan, waarna er in 2023 een 'modern en duurzaam ijscomplex' ligt met een groter ijsoppervlak.

De gemeente gaat de komende tijd met de stichting van de Jaap Edenbaan in overleg over de financiering van de herontwikkeling en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van het project.

Het college verwacht in 2020 een besluit te kunnen nemen over de benodigde investeringen.

'Grote investeringen waren nodig om ijsbaan open te houden'

Eind 2016 bleek dat er grote investeringen nodig waren om de huidige ijsbaan open te houden. Omdat er met de groei van de stad behoefte is aan meer ijs, is er in 2017 in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar drie mogelijke locaties voor een nieuw ijscomplex: de sportdriehoek in Noord, De Nieuwe Kern in Zuidoost en de huidige locatie van de Jaap Edenbaan in Oost.

Uit onderzoek kwam naar voren dat alle drie locaties voldeden. Het college koos uiteindelijk voor de locatie in Oost, omdat deze goed tot zeer goed scoorde op onder meer programmatische, ruimtelijke, procesmatige en financiële criteria.

De locatie in Noord scoorde minder goed op de bereikbaarheid en de locatie in Zuidoost minder goed op onder meer maatschappelijk draagvlak.