Vastgoedorganisatie Bouwinvest laat een extra onderzoek doen naar geluidsoverlast in de woontoren de Pontsteigers na klachten van bewoners.

Bouwinvest laat in een reactie aan AT5 weten al sinds vorig jaar november, een maand na de oplevering, klachten te hebben gekregen over geluidsoverlast.

"Aanvankelijk waren wij in de veronderstelling dat deze voornamelijk veroorzaakt werden door de nog lopende bouwactiviteiten", laat een woordvoerder weten.

"Toen het voor ons duidelijker werd dat een aantal bewoners ook andere geluidsoverlast hadden, hebben wij, samen met de Vereniging van Eigenaren, opdracht gegeven aan het onafhankelijke, in geluidsmetingen gespecialiseerde adviesbureau Cauberg Huygen om een zogenaamd akoestisch geluidsonderzoek uit te voeren."

Onderzoek naar bouwfouten

Uit dit onderzoek moet blijken of er bouwfouten zijn gemaakt. Bouwinvest vertelt dat er in februari en maart geluidsmetingen zijn gedaan.

"Hieruit is gebleken dat in alle gemeten situaties zowel de luchtgeluidisolatie als de contactgeluidisolatie voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Volgens het rapport geven de gemeten niveaus van de onderlinge geluidsisolatie tussen de woningen een goede tot hoge mate van bescherming tegen geluidhinder."

Geluidsklachten worden geïnventariseerd

Ondanks de uitslag wordt er alsnog een vervolgonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zullen de geluidsklachten geïnventariseerd worden op adresniveau met een extra meting gedurende een langere periode.

Het is nog even afwachten wanneer de resultaten van de testen bekend zullen zijn.