Het stadsbestuur van Amsterdam gaat toch geen permanent vaarverbod instellen tijdens de nachtelijke uren op de Amsterdamse grachten. Verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma heeft de voorgenomen nachtsluiting na inspraak aangepast in een flexibel inzetbare maatregel.

Om overlast voor omwonenden terug te dringen werd eerder besloten dat er tussen 23.00 uur en 7.00 uur niet meer op de grachten gevaren mocht worden. Na diverse klachten ziet de wethouder nu van die permanente maatregel af.

In plaats daarvan komt er een flexibel inzetbare maatregel waarbij het college per gebied per periode tot een afsluiting kan besluiten "wanneer de situatie daarom vraagt". De gemeente trekt hierbij een vergelijking met straten die bij grote drukte kunnen worden afgesloten.

Het college zal in die gevallen overgaan tot een sluiting tussen 0.00 uur en 7.00 uur in plaat van de oorspronkelijk beoogde tijdspanne van 23.00 uur en 7.00 uur. Het stadsbestuur gaat nog bepalen welke gebieden in aanmerking komen voor het nachtelijke vaarverbod en denkt daarbij aan de Wallen, het Unesco erfgoedgebied en stadsdeel Centrum.

Andere maatregelen blijven ongewijzigd

Dijksma: "De aanpassing die we doorvoeren in de nachtsluiting is bedoeld om de proportionaliteit van deze maatregel te verbeteren. Om gebruikers van het water ook zekerheid te bieden over wanneer ze wel en niet ‘s nachts het water op mogen, onderzoeken we wat een redelijke termijn is om betrokkenen te informeren over een komende afsluiting."

Andere maatregelen zoals het tegengaan van overmatig drankgebruik, het versterken van de handhaving en de aanpak van nautische knelpunten blijven ongewijzigd.