De gemeente Amsterdam gaat vanaf 1 april 2020 geen nieuwe vergunningen meer verlenen voor het gebruik van fietstaxi's, tuktuks en paardenkoetsen.

Een groot deel van de huidige vergunningen verloopt op 1 april 2019, maar worden verlengd tot 1 april 2020. De vergunningen worden verlengd omdat een beleidswijziging van het college op het alternatief personenvervoer nog in de maak is. Het stadsbestuur wil het vergunningenstelsel voor dat vervoer beëindigen.

In maart vorig jaar heeft de raad ingestemd met het initiatiefvoorstel 'Ban de Paardenkoets' van de Partij voor de Dieren. In dat initiatiefvoorstel werd voorgesteld om de vergunningen van de huidige ondernemers niet meer te verlengen na 1 april 2019.

Nu de vergunningen voor paardenkoetsen ook met een jaar verlengd worden, wordt er van ondernemers gevraagd om meer aandacht te besteden aan het paardenwelzijn bij standplaats de Dam.